2011-05-08

Na marginesie niebytu

"Bluszcz" nr 37 (8 marca 1933)
(Przedruk: "Bluszcz" 6/2009) 

"Śni się lasom- las..."
Śni się lasom - las,
Śnią się deszcze.
Jawią się raz w raz
Znikłe Maje.
I mijają znów,
I raz jeszcze…
A ja własnych snów
Nie poznaję.
Leśmian Bolesław  Bolesław Leśmian (1877-1937) , poeta dwudziestolecia  
  międzywojennego. Oba wiersze ukazały się w "Bluszczu" w 1933 r. 
  pod wspólnym tytułem "Na marginesie niebytu". Ot, taki "zabieg
  redakcyjny"... 

Brak komentarzy: