2011-05-03

Poniedzielnik (6)- Idealny czytelnik


1.Idealni czytelnicy nie podążają za opowieścią: oni biorą w niej udział.
2. Idealny czytelnik wie, co pisarz jedynie przeczuwa.
3. Każda książka, dobra czy zła, ma swego idealnego czytelnika.
4. Pisanie na marginesie to znak idealnego czytelnika.
5. Odkładając książkę, idealni czytelnicy czują, że gdyby jej nie czytali, świat byłby uboższy.

Alberto Manguel "Notes Towards a Definition of the ideal Reader", fragmenty rozdziału z książki "A Reader on Reading", Yale University Press 2010. Przeł. Michał Paweł Markowski.
Powyższe fragmenty zawarte są w Magazynie Literackim nr 4-5/2010 (dodatek do Tygodnika Powszechnego nr 20/2010).

Czy któreś z powyższych stwierdzeń możecie odnieść
do swojego czytania?

Brak komentarzy: