2011-05-03

Poniedzielnik (7)- Idealny czytelnik (c.d)

1.Idealny czytelnik to pisarz sprzed momentu, w którym słowa układają się na stronie.
2. Słynny program książkowy dla dzieci w BBC zawasze zaczynał się od pytania:"Czy siedzicie wygodnie? Jeśli tak , to zaczynamy". Idealny czytelnik musi umieć wygodnie siedzieć.
3. Idealny czytelnik to tłumacz, który umie rozkroić tekst, obrać ze skóry, dobrać się do szpiku, podążać za każdą tętnicą i żyłą, a potem postawić na nogi całkiem nowe, czujące stworzenie. Idealny czytelnik nie jest wypychaczem zwierząt.
4. Idealny czytelnik ma nieograniczoną umiejętność zapominania i może wyrzucić z pamięci fakt, że Dr. Jekyll i Mr. Hyde to jedna i ta sama osoba., że Julianowi Sorelowi odetną głowę, a morderca Rogera Ackroyda nazywa się Tak-Tak.
5. Idealny czytelnik lubi korzystać ze słownika.
6. Idealny czytelnik Stendhala: "Piszę dla lewie setki czytelników, dla nieszczęśliwych, kochających, czarujących istot, dalekich od moralności i hipokryzji, którym chciałbym sprawić przyjemność; znam ledwie jednego lub dwóch z nich".
7. Pinochet, który zakazał czytania "Don Kichota", gdyż według niego popierał on cywilne nieposłuszeństwo, był tej książki idealnym czytelnikiem.
8. Każdy idealny czytelnik jest czyrelnikiem kojarzącym, który czyta tak, jakby wszystkie książki były dziełem jednego ponadczasowego i płodnego autora.
9. Idealni czytelnicy nie umieją wysłowić swojej wiedzy.
10. Robinson Crusoe nie jest idealnym czytelnikiem. Czyta Biblię, by znaleźć odpowiedzi. Idealny czytelnik czyta, by znaleźć pytania.
11. Idealny czytelnik jest zarazem hojny i chciwy.
12. Idealny czytelnik ocenia książkę po jej okładce.
13. Paolo i Francesca nie byli idealnymi czytelnikami, albowiem wyznali Dantemu, że po pierwszym pocałunku nigdy już nie czytali. Idealni czytelnicy całowaliby się i czytali dalej. Jedna miłość nie wyklucza drugiej.
14. Idealny czytelnik to politeista.
15. Idealny czytelnik składa książce obietnicę zmartwychwstania.
16. Idealny czytelnik każdą książkę, do pewnego stopnia, czyta jak autobiografię.
17. Idealny czytelnik musi być gotów nie tylko zawiesić swoją niewiarę, ale też przyjąć nową wiarę.
18. Idealnego czytelnika nie obchodzi anachronizm, prawda dokumentalna, dokładność historyczna, ścisłość topografii. Idealny czytelnik jest archeologiem.
19. Idealny czytelnik jest bezwzględnym wykonawcą praw i reguł ustanawianych przez książkę.
20. Idealny czytelnik nawraca.
21. "Są trzy rodzaje czytelników: pierwsi bawią się, lecz nie oceniają; trzeci oceniają nie bawiąc się; pomiędzy nimi są ci, którzy oceniają, gdy się bawią, i bawią się, gdy oceniają. Ostatnia klasa naprawdę na nowo odkrywa dzieło sztuki; jej członkowie są nieliczni", Goethe w liście do Johanna Friedricha Rochlitza.
22. Czytelnicy, którzy popełnili samobójstwo po lekturze "Wertera"' nie są idealnymi, lecz tylko sentymentalnymi czytelnikami.
23. Idealny czytelnik jest (lub wydaje się być) inteligentniejszy od pisarza; idealny czytelnik nie obraca tego przeciwko pisarzowi.
24. Literatura nie zależy od idealnych czytelników, lecz jedynie od zwykłych, dobrych czytelników.

Alberto Manguel "Notes Towards a Definition of the ideal Reader", fragmenty rozdziału z książki "A Reader on Reading", Yale University Press 2010. Przeł. Michał Paweł Markowski.
Powyższe fragmenty zawarte są w Magazynie Literackim nr 4-5/2010 (dodatek do Tygodnika Powszechnego nr 20/2010).

A jak jest u Was? Które wypowiedzi moglibyście odnieść do siebie?

Brak komentarzy: